Ngày 6/3/2018, DMEM đã  đồng hành cùng chương trình "Ngày hội Hiến máu GIỌT HỒNG BLOUSE TRẮNG" của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 


Để tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp của các bạn sinh viên, DMEC đã quyết định trao các suất cho học bổng tiếng Anh.

DMEC hi vọng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên trường Y trong các sự kiện tiếp theo.