Lần đầu tiên được đồng hành cùng các bạn học sinh quận đoàn Hải An trong cuộc thi tiếng Anh, đó là vinh dự cho DMEC.
Quả thực, các bạn đã để lại trong DMEC những ấn tượng sâu sắc không chỉ về khả năng nói tiếng Anh mà còn về sự tự tin, sự hiểu biết trong kiến thức xã hội.


DMEC hi vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn trong nhiều sự kiện khác nữa.