Khóa học TESOL đầu tiên tại Hải Phòng đã khai giảng thành công với con số rất đẹp 10 người. DMEC rất vinh dự được phối hợp cùng tổ chức giáo dục Educap -  Hà Nội và tổ chức AIT - Úc để tổ chức khóa học này tại Hải Phòng.

Chúc các bạn đã và sẽ trở thành những giáo viên tiếng Anh sẽ luôn trau dồi nâng cao cả chuyên môn và phương pháp để truyền đạt kiến thức cũng như cảm hứng học tiếng Anh tới thật nhiều người học.Cám ơn sự ủng hộ của tất cả các thầy cô và các bạn!