Khóa học TESOL lần đầu tiên tại Hải Phòng đã diễn ra tốt đẹp. Chúc các bạn sẽ trở thành những giáo viên tiếng Anh giỏi và thành công rực rỡ trong sự nghiệp tương lai của mình.


Hi vọng, trong khóa học dự kiến diễn ra vào11-16/ 6 sắp tới, AIT, EDUCAP và DMEC sẽ được chào đón những gương mặt xuất sắc tiếp theo.