📝 LUYỆN IELTS READING TIPS : TRUE / FALSE / NOT GIVEN

Ở bài này bạn được cung cấp một số các dữ kiện, sau đó bạn phải nhìn lại bài khóa để quyết định xem những câu này là đúng (true), sai (false) hay không được nhắc tới (not given)

🎁 Dưới đây là một số lời khuyên và chiến lược sẽ giúp bạn trả lời được dạng câu hỏi này.

👉 Lời khuyên:

✅ Nếu dữ liệu được đưa ra rõ ràng trong bài đọc, nó là True.

✅ Nếu bài đọc đưa thông tin ngược lại với dữ liệu, nó là False

✅ Nếu nó không True hay False, nó là Not Given

👉 Các chiến lược để trả lời câu hỏi:

✅ Các câu hỏi tuân theo trình từ của bài khóa

✅ Đọc câu hỏi cẩn thận để chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu dữ liệu được đưa ra

✅ Đọc lướt bài khóa để tìm ra câu trả lời bằng cách sử dụng từ khóa từ câu hỏi

✅ Khi bạn tìm thấy đoạn chứa câu trả lời, đọc thật cẩn thận để xác định dữ liệu là True, False hay Not Given

✅ Các câu hỏi sẽ có thể sử dụng từ đồng nghĩa thay vì giống hệt trong bài khóa.

✅ Chú ý các từ có tính chất giới hạn như “only”, “all”, “never”… Ví dụ, nếu dữ liệu trong câu hỏi nói “some” và thực tế trong bài khóa nói “all”, thì đáp án sẽ là False.

✅ Không dành quá nhiều thời gian cho 1 câu hỏi, nó có thể là Not Given, nếu bạn không thể tìm

thấy câu trả lời.

✅ Đảm bảo bạn làm theo đúng yêu cầu của đề bài. Đôi khi đề bài yêu cầu điền Yes, No thay vì True, False (dạng câu hỏi này có 1 chút khác biệt: nó đưa ra quan điểm hơn là dữ liệu khách quan).

❌ Ví dụ: Quan sát câu dưới dây, là câu đầu tiên trong một đoạn bài đọc

"Chiles originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years."

Đây là một số các câu hỏi IELTS True False Not Given cùng với câu trả lời:

1. Chiles come from South America - True

2. People began eating Chiles in the last few centuries - False

3. South Americans were the first people to start eating Chiles - Not Given

✅ Câu 1 rõ ràng là True. Chú ý các sử dụng từ đồng nghĩa “come from” thay vì “originated”. Đây là cách ra đề thường gặp.

✅ Câu 2 rõ ràng là False vì thông tin đúng là 9,500 năm trước, không phải là 100 năm trước.

✅ Câu 3 không có trong bài khóa. Hãy cẩn thận không nên suy ra để quyết định câu trả lời, vì không có minh chứng cụ thể nào trong bài khóa.

-----

👉 Hãy like và theo dõi page thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin hay và mới nhất về IELTS nhé!

🇩 🇲 🇪 🇨 - 🇪 🇳 🇬 🇱 🇮 🇸 🇭 - 🇨 🇪 🇳 🇹 🇪 🇷

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ DMEC

💒 Cs1: 99 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng

💒 Cs2: 247 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng

☎ Sđt: 02253.518.568 - 02253.518.369

🌍 Website :https://www.dmechaiphong.edu.vn/

⚜️ DMEC - ALWAYS THINK YOU CAN ⚜️